فرجام شبکه برخط اترک
29 مرداد

بیشتر سازمان‌ها در مهارت‌‌های امنیت سایبری دچار کمبود هستند

بحران مهارت‌های امنیت سایبری با روند نزولی همچنان ادامه دارد و بیش از نیمی از سازمان‌های بزرگ معادل ۵۷ درصد آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

ادامه مطلب

جستجو

دسته‌ها

برچسب ها